Wendela Hårdemark

Advokat/Partner/Kontorschef
Mobiltelefon: +46 722 39 44 44
wendela.hardemark@maqs.com

Ladda ner vCard

Profil

Wendela Hårdemark har 15 års erfarenhet av tvistlösning inom immaterialrättsliga- och marknadsrättsliga frågor. Wendela har ett särskilt intresse för teknikintensiva tvister och har omfattande erfarenhet från komplexa, ofta multiterritoriella, patenttvister inom life science, men även från allmänna kommersiella tvister. Wendela har företrätt klienter i allmän domstol liksom inför skiljenämnd och har även erfarenhet från medling.

Utöver tvistlösning lämnar Wendela löpande rådgivning rörande strategier för att skydda och förvalta innovationer och immateriella tillgångar, frågor relaterade till upplåtelser eller överlåtelser av immateriella rättigheter såsom patent eller upphovsrätt, marknadsrättsliga frågor samt regulatoriska frågor rörande läkemedel och medicintekniska produkter.

Wendela är en ofta anlitad föreläsare och är ledare för nätverket JUC Uppfinningar & Patenträtt.

Expertis

 • Immaterialrätt och marknadsrätt
 • Life Science
 • Tvistlösning

Erfarenhet

 • MAQS Advokatbyrå, 2020-
 • Vinge Advokatbyrå, 2018-2019
 • STIM, 2016-2018
 • Sandart & Partners advokatbyrå, 2009-2016
 • Svea hovrätt (hovrättsfiskal), 2007-2009
 • Stockholms tingsrätt (tingsnotarie), 2006-2007

Utbildning

 • Stockholms universitet (jur.kand.), 2005
 • Stockholms universitet, företagsekonomi, C-nivå, 2005

Medlemskap

 • Sveriges Advokatsamfund (återininträde 2018), 2013-
 • AIPPI Sweden AB, sedan 2016 ordförande i valberedningen, 2014
 • Ledamot i ICC:s kommitté för skiljedom
 • SFIR
 • SFU

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Övrigt

 • Certifierad medlare (CEDR)

Relaterade dokument