Tillbaka

20.10.06 / Nyhet

Kan man åberopa upphovsrättsligt skyddade verk som bevisning i domstol eller utgör det upphovsrättsintrång?

Åtgärden att ge in ett upphovsrättsligt skyddat verk som bevisning till domstol via e-post utgör vare sig överföring eller spridning till allmänheten, anser generaladvokaten Gerard Hogard i sitt förslag till förhandsavgörande från EU-domstolen.

Detta väcker på nytt debatten om hur upphovsrättsligt skyddat material ska säkras som bevismedel och ges in till svensk domstol och om rättsläget möjligen är på väg att skifta, läs mer i pdf-filen/relaterade filer.

Kontaktpersoner