Tillbaka

21.06.24 / Nyhet

MAQS biträder ägarna vid försäljningen av Säkra Larm till SECITS

Säkra Larm i Sverige AB grundades år 2003 och är idag Sveriges tredje största installatör av larm på privatmarknaden. Säkra Larm hade uppnådde 2020 en omsättning om 96 Mkr och har cirka 100 anställda på 27 orter runtom i Sverige. Bolaget erbjuder i dagsläget sina kunder ett erbjudande omfattande bland annat inbrottslarm, skydd mot vattenskador, yttre bevakning, larmuppkoppling och smarta hem-lösningar.

Secits Holding AB (publ), vars aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market, är ett specialistföretag inom framförallt sensor- och kameraövervakning. Förvärvet av Säkra Larm genomförs i linje med Secits tillväxtstrategi inom det segment vilket Säkra Larm verkar, där båda bolagen ser goda möjligheter att nå synergieffekter med anledning av förvärvet.

Tillträdet ägde rum den 21 juni 2021 och köpeskillingen uppgick till 100 miljoner kronor.

MAQS Advokatbyrå var säljarnas ombud i samband med försäljningen av Säkra Larm i Sverige AB till SECITS Holding AB (publ).

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner