Tillbaka

21.09.06 / Nyhet

MAQS rådgivare i försäljningen av välrenommerat lokalt städbolag

MAQS har agerat legal rådgivare till Hadi Bra AB och dess ägare Sanda Hadi i försäljningen av 80 procent av företaget KS Städ & Fönsterputs Almvik AB till det börsnoterade företaget HomeMaid AB (publ).

KS Städ & Fönsterputs Almvik AB är ett bolag med ca 550 företagskunder, 70 anställda, en omsättning om ca 30 Mkr och med ca 20 procents vinstmarginal.

Köparen, HomeMaid AB (publ), är ett bolag noterat på Spotlight Stock Market med 265 anställda och en omsättning överstigande 250 Mkr (från årsredovisningen 2020).

Sandra Hadi, ligger kvar med 20 procents indirekt ägande och fortsätter att arbeta som VD i bolaget.

MAQS Advokatbyrå har biträtt i affären genom ansvarig advokat Jonas Blomquist.

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner