Tillbaka

20.09.15 / Nyhet

Nordiskt Genresurscenter tecknar hyreskontrakt med Akademiska Hus

MAQS Advokatbyrå har biträtt Nordiskt Genresurscenter (”NordGen”) vid tecknande av nytt hyreskontrakt med Akademiska Hus.

  
NordGen har ingått ett 20-årigt hyreskontrakt avseende ett nytt huvudkontor i Alnarp. Lokalen, som ska uppföras och anpassas enligt NordGens önskemål, ska användas som bl.a. kontor, lager, labb och fröbank. NordGen ska preliminärt tillträda lokalen den 1 december 2021. 
 
NordGen är en institution under Nordiska Ministerrådet, de nordiska regeringarnas samarbetsorgan. NordGen är de nordiska ländernas gemensamma genbank och kunskapscenter för genetiska resurser. NordGen ansvarar bl.a. för den internationella fröbanken på Svalbard.

Mer information om hyreskontraktet och NordGens verksamhet finns på www.nordgren.org
 
MAQS Advokatbyrå har biträtt NordGen genom advokaterna Magnus Bengtsson och Simon Gedin.

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner