Tillbaka

23.09.22 / Anbud

KONKURSANBUD - Highway Ljud och Ljus Malmö AB

Highway Ljud & Ljus Malmö AB bedriver verksamhet i form av uthyrning samt försäljning av all typ av utrustning du behöver för ditt event, din installation eller andra typer av tillställningar som kräver lite extra när det kommer till den visuella och ljudliga upplevelsen. Bolaget har ett omfattande lager elektroniktillbehör bestående av bland annat musikutrustning, mikrofoner, utrustning för avancerade ljus-shower samt LED-skärmar. Utöver nämnda tillgångar besitter bolaget även egendom i form av VIP-stolar, röda mattor, ståbord, barstolar och mycket mer.

Bolaget har särskilt riktat sig till företagskunder där man bland annat utfört professionella installationer för kontor, lager, butiker, konferenslokaler, simhallar, gym, restauranger och nattklubbar. Bolagets tekniker har i dessa fall tagit fram förslag på vilken utrustning som passat aktuella krav efter uppställd budget, varpå installatörerna sett till att tekniken installerats i respektive lokal. Verksamheten hade vid konkursutbrottet fyra anställda varpå extrainsatt arbetskraft har hyrts in vid behov.

Verksamheten har utgått från förhyrda lokaler i Lomma. Totalt disponerar bolaget två lokaler där majoriteten av bolagets egendom förvaras. Utöver nämnda tillgångar avseende ljud- och ljusutrustning innehar bolaget även tre containrar med diverse egendom, pallställ samt omfattande hyllsystem.

Visning kommer att hållas kl. 10:00-12:00 tisdag den 26 september 2023. Adressen är Zinkgatan 7B, Lomma kommun. Vi erbjuder endast förbokade visningar. Vi ber er att respektera bokad visningstid och inte besöka fastigheten oanmält.

Anbudsunderlaget består av följande:

• Förteckning över inventarier (finns ytterligare inventarier av mindre värde som inte är förtecknat)

• Bolagets senast upprättade årsredovisning

• Balans- och resultatrapport för räkenskapsåret 2022-09-01 – 2023-08-31

 

Skriftligt anbud ska ha kommit konkursförvaltningen tillhanda senast den 2 oktober 2023 kl. 08.30. Vid avgivande av anbud ska lämnas pris, anges exkl. moms, samt förslag på dag för tillträde.

Med anledning av att det är ett konkursbo som säljer vill konkursboet påpeka följande. Konkursboet svarar inte för att uppgifterna i någon av de bilagor som bifogats denna annons och som utgör anbudsunderlag är riktiga. Konkursboet kan inte heller garantera riktigheten av de uppgifter som framgår av övriga bilagor till denna annons. Köparen uppmanas att göra en egen undersökning av uppgifterna i bilagorna. Konkursboet säljer egendomen med friskrivningsklausul.

Fri prövningsrätt förbehålls liksom rätten att före anbudstidens utgång överlåta hela eller delar av egendomen.

Frågor och anbud ställs till konkursförvaltaren advokat Johan Schubert, epost johan.schubert@maqs.com eller biträdande jurist Amanda Klahr, epost amanda.klahr@maqs.com . Ytterligare bilder och information om verksamheten finns på hemsidan www.highwayab.se .

Kontaktpersoner

Johan Schubert

Advokat/Partner

Johan Schubert

Advokat/Partner

Malmö

+46 709 46 28 60

Läs mer

Amanda Klahr

Biträdande jurist/Associate

Amanda Klahr

Biträdande jurist/Associate

Malmö

+46 738 53 30 64

Läs mer