Tillbaka

24.05.31 / Anbud

KONKURSANBUD - Light My Fire Production AB

Light My Fire Production AB försattes i konkurs den 23 maj 2024 efter beslut av Kalmar tingsrätt. Till konkursförvaltare förordnades advokaten Johan Schubert vid MAQS Advokatbyrå i Malmö. 

Bolaget har bedrivit tillverkning av friluftsprodukter såsom tändstål, matlådekitt, skålar, kåsor m.m. Verksamheten har bedrivits från förhyrda lokaler på Lysingsvägen 18 i Västervik. Bolaget har varit leverantör av produkterna till moderbolaget Light My Fire Sweden AB.

Det finns ett lager av nämnda produkter där vissa produkter är packade i olika kitt. De flesta produkter är märkta med varumärket ”Light My Fire”. Det som nu säljs är lagret som vid konkursutbrottet hade ett bokfört värde om ca 5,1 milj. kronor. Notera att inventarier såsom maskiner m.m. inte omfattas av detta konkursanbud.

Härmed infordras anbud på hela eller delar av lagret. Verksamheten bedrivs inte vidare av konkursboet. Lagret kan visas efter överenskommelse.

För mer information kontakta advokaten Johan Schubert, 0709-462 860 alternativt johan.schubert@maqs.com Skriftligt anbud på hela eller delar av lagret ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 10 juni 2024. Anbud ska lämnas exklusive mervärdesskatt. Anbudet skickas till cecilia.uddman@maqs.com eller johan.schubert@maqs.com

 

Anbudsunderlaget består av följande.

 • Förteckning över lager inkl. värdering

 

Budgivning och genomförande

Anbud tas i första hand emot på hela lagret och i andra hand på delar av lagret som finns upptaget i anbudsunderlaget. 

Bud kan komma att kommuniceras med övriga budgivare efter sista dag med möjlighet att höja sitt tidigare bud. Sådan möjlighet till att inkomma med ytterligare bud kommer endast ges under en ytterst begränsad tid och budgivarens namn kommer inte att framgå.

Fri prövningsrätt samt rätt till försäljning utanför detta anbudsförfarande förbehålles. 

 

Friskrivning

Tillgångarna överlåtes i befintligt skick. Konkursboet friskriver sig från ansvar för eventuella brister och felaktigheter i den överlåtna egendomen. Konkursboet kan inte heller garantera riktigheten av de uppgifter som framgår av bilagor till denna annons. Köparen uppmanas att göra en egen undersökning av egendomen i syfte att upptäcka eventuella brister eller fel.

Kontaktpersoner

Johan Schubert

Advokat/Partner

Johan Schubert

Advokat/Partner

Malmö

+46 709 46 28 60

Läs mer

Cecilia Uddman

Advokat/Legal Director

Cecilia Uddman

Advokat/Legal Director

Malmö

+46 705 12 03 56

Läs mer