Tillbaka

24.05.19 / Anbud

KONKURSANBUD - Vakna functional foods AB i konkurs

Vakna functional foods AB, 559340-3313 (”Vakna” eller ”Bolaget”) försattes 2024-04-18 i konkurs efter beslut av Skaraborgs tingsrätt. Till konkursförvaltare utsågs advokat Mats Romell vid MAQS Advokatbyrå. Konkursboet driver inte verksamheten vidare efter konkursutbrottet. Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar. 

Verksamheten 

Bolaget är en start-up inom foodtech och grundades 2021. Bolaget har sedan starten utvecklat proteinbars innehållande tillsatt koffein. Vid tidpunkten för konkursen hade Bolaget utvecklat fyra olika smaker, Brownie Boost, Coconut Rush, Salty Caramel Kick, Choco Fusion och Winter Edition. Mer information om Bolaget och produkterna finns att läsa på www.vakna.se.

Försäljning m.m. 

Bolagets produkter har sålts på flertalet butiker inom dagligvaruhandeln, så som ICA och Hemköp. Därutöver fanns Vaknas produkter på flera stora e-handelsbutiker så som Apotea, Proteinbolaget, Bodystore samt Bolagets egen E-handel. För räkenskapsåret 2023 uppgick nettoomsättningen till cirka 810 000 kronor och för räkenskapsåret 2024 fram till och med konkursutbrottet den 18 april till cirka 241 523,93 kronor. För närmare redogörelse av Bolagets intäkter och kostnader hänvisas till bifogad resultatrapport, bilaga 1. 

Övriga specifikationer 

Utvecklingen av Bolagets produkter har skett i samarbete med BARS Production i Gråbo AB där Bolaget efter framtagning haft en ensamrätt att köpa in produkter som utvecklats. Konkursförvaltningen har varit i kontakt med BARS Production i Gråbo AB som ställt sig positiva till fortsatt produktion och leverans till köpare av Vaknas verksamhet. 

Tillgångar 

a) Rörelsen beskrivet enligt ovan. 

b) Varumärke med ord ”VAKNA” – registreringsnummer 623878. 

c) Konton på sociala medier; bland annat konto på Instagram med cirka 10 000 följare. 

d) Bilder och annat marknadsföringsmaterial. 

e) Domän:  www.vakna.se 

f) Visst begränsat lager (finns på olika platser i Sverige). 

g) Kundregister. 

h) Vid rörelseöverlåtelse ingår rätten att inträda i Bolagets avtal, villkorat av motpartens godkännande. 

Budgivning och genomförande 

Anbud tas i första hand emot på hela rörelsen och i andra hand på utvalda tillgångar som finns upptagna i detta anbudsunderlag. Förfrågningar angående rörelsen och dess tillgångar kan tillställas biträdande jurist Albin Davidsson Sirestål (albin.davidsson.sirestal@MAQS.com). 

Anbud ska lämnas skriftligen per mejl senast den 31 maj 2024. Anbudet skickas till albin.davidsson.sirestal@MAQS.com eller mats.romell@MAQS.com

Bud kan komma att kommuniceras med övriga budgivare efter sista dag med möjlighet att höja sitt tidigare bud. Sådan möjlighet till att inkomma med ytterligare bud kommer endast ges under en ytterst begränsad tid och budgivarens namn kommer inte att framgå. 

Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt av samtliga erhållna bud och att försäljningen av rörelsen eller tillgångar kan komma att genomföras under pågående anbudsförfarande. 

Friskrivning 

Tillgångarna överlåts i befintligt skick. Konkursboet friskriver sig från ansvar för eventuella brister och felaktigheter i den överlåtna egendomen. Köpare anmodas att genomföra en noggrann besiktning av egendomen i syfte att upptäcka eventuella brister eller fel. Konkursboet lämnar inga garantier avseende möjligheterna för en köpare att använda eller förfoga över immateriella rättigheter. Användning av överlåtna immateriella rättigheter sker på köparens risk. Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal förutsätter alltid godkännande av motparten i respektive avtal. Konkursboet reserverar sig mot eventuella felskrivningar eller felaktigheter i detta anbudsunderlag.

Kontaktpersoner

Albin Davidsson Sirestål

Biträdande jurist/Associate

Albin Davidsson Sirestål

Biträdande jurist/Associate

Göteborg

+46 723 86 33 45

Läs mer

Mats Romell

Advokat/Partner

Mats Romell

Advokat/Partner

Göteborg

+46 734 17 62 01

Läs mer