Tillbaka

23.09.15 / Anbud

KONKURSANBUD - WWW.HUNDBURAR.SE (ONIRO SOLUTION AB i konkurs)

WWW.HUNDBURAR.SE & WWW.TOP-CAR.SE

Oniro Solution AB har bland annat bedrivit verksamhet med webförsäljning av krocktestade och godkända hundburar, hundgaller och hundgrindar samt tillbehör. Verksamheten har nu försatts i konkurs.

Konkursboet utbjuder härmed till försäljning konkursbolagets webshopar och domäner www.hundburar.se och www.top-car.se. I försäljningen ingår också instagram- och facebookkonton samt en färdigställd dansk hemsida som ännu inte lanserats. Domänerna och websidorna har funnits online sedan 2021. Sidorna går enligt uppgift inte att kopiera.

Skriftligt anbud på hela eller delar av verksamheten skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast 6 oktober 2023. Anbud ska lämnas exklusive mervärdesskatt.

För mer information kontakta advokaten Cecilia Uddman på 040-6642600 alt cecilia.uddman@maqs.com.

Anbudsunderlaget består av följande.

• Site www.hundburar.se

•Site www.top-car.se

• Värdering utförd av Svensk Företags Förmedling daterad 2021-03-16

• Justerad resultatrapport för denna del av Oniro Solution ABs verksamhet daterad 2022-05-01 – 2023-04-30

 

Friskrivning och förbehåll om fri prövningsrätt

Respektive anbudsgivaren får själv försäkra sig om att det går att teckna avtal med de leverantörer av produkter som konkursbolaget har haft.

Med anledning av att det är ett konkursbo som säljer vill konkursboet påpeka följande. Konkursboet svarar inte för att uppgifterna i någon av de bilagor som bifogats denna annons och som utgör anbudsunderlag är riktiga eller fullständiga. Konkursboet kan inte heller garantera riktigheten av de uppgifter som framgår av övriga bilagor till denna annons. Köparen uppmanas att göra en egen undersökning av uppgifterna i bilagorna och en bedömning av det som utbjuds till försäljning.

Fri prövningsrätt samt rätt till försäljning utanför detta anbudsförfarande förbehålles.

 

Konkursförvaltare Ulf Yxklinten, MAQS Advokatbyrå

ulf.yxklinten@maqs.com

040-664 26 00

Kontaktpersoner

Cecilia Uddman

Advokat/Legal Director

Cecilia Uddman

Advokat/Legal Director

Malmö

+46 705 12 03 56

Läs mer