Tillbaka

Arbetsrättsliga tvister

Vi kan inte komma överens – vad gör vi nu?
Arbetsrätt tvister BG

Arbetsrätten bygger mycket på kommunikation och att parterna ska komma överens, men ibland blir positionerna låsta och en domstolstvist blir den enda utvägen. Vi hjälper din organisation med en analys av rättsläget och vilken bevisning som krävs inför en tvist. Vi söker efter affärsmässiga lösningar och eftersom det oftast är arbetsgivaren som har hela bevisbördan kan det innebära att den bästa lösningen är att träffa en uppgörelse. Om tvisten går till domstol har vi specialister med stor erfarenhet av tvister i såväl tingsrätt som Arbetsdomstolen, och vi agerar också som ombud och skiljemän i skiljeförfaranden.