Tillbaka

Artificiell intelligens (AI)

Utvecklingen är brutalt snabb och AI är på allas läppar. På MAQS följer vi utvecklingen noga och tillsammans med olika partner arbetar vi med att utveckla, utmana och pröva juridiken kring AI för att skapa förutsättningarna för morgondagens samhälle.
Image
Automotive Ai BG

AI samlar flera olika områden och ämnen, vilket gör att behoven av rådgivning och tillämpning av juridiska perspektiv på AI är stort. Vi har förmånen att arbeta tillsammans med flera kunder som utvecklar produkter och tjänster baserade på AI, men också med företag som använder AI-baserade produkter och tjänster i sina verksamheter.

De juridiska frågeställningarna som företagen ställs inför är flera. Det kan bl.a. handla om datahantering, immateriella rättigheter, ansvarsfrågor och etiska frågeställningar. Konkret kan vi arbeta med avtalen för införskaffande av infrastruktur och lagringskapacitet, göra bedömningar och underlag för beslut gällande användande och delning av data, hantera integritetsfrågor och frågor om vem som äger rättigheter till eller ansvarar för en viss produkt eller tjänst.