Tillbaka

Capital markets

MAQS specialistgrupp inom Capital Markets hjälper bolag i alla skeden kopplade till kapitalmarknaden – från noteringar och listbyten, till praktisk vägledning kring de komplexa regelverken i den publika miljön.
Image
Capitals Markets

Kapitalmarknaden ställer höga krav på regelefterlevnad, och vägen till den publika miljön kan vara komplex. Vår kapitalmarknadsgrupp hjälper löpande såväl stora som små bolag i varierande branscher inom samtliga kritiska områden på kapitalmarknaden – från noteringsprocesser och listbyten till informationsgivning och kapitalanskaffningar med prospektkrav. Vårt mål är att alltid ge konkreta och praktiska råd i syfte att på riktigt underlätta för bolagen i den ofta utmanande verklighet som livet som noterat bolag innebär.

Teamet har omfattande erfarenhet av såväl nationella som internationella noteringsprocesser på flera marknadsplatser och samarbetar även med flera partners på kapitalmarknaden för att erbjuda kund- och marknadsanpassade helhetslösningar. Våra rådgivare arbetar nära bolagsledningen i de noterade bolagen för att kunna ge effektiva råd i en miljö som präglas av högt tempo och omfattande regelverk.

Utöver aktierelaterade instrument har MAQS erfarenhet av notering av skuldinstrument såsom obligationer och vinstandelslån.

För mer information eller svar på frågor, kontakta din kundansvarig på MAQS, ansvarig på din ort eller någon av våra medarbetare inom Capital Markets.

 

Registrera dig för nyheter och events inom Capital Markets

Nyheter och event

Kontaktpersoner

Eric Ehrencrona

Advokat/Partner

Eric Ehrencrona

Advokat/Partner

Göteborg

+46 768 66 15 35

Läs mer

Anna Björk Larson

Advokat/Legal Director

Anna Björk Larson

Advokat/Legal Director

Göteborg

+46 766 07 14 53

Läs mer