Tillbaka

Compliance

Den svenska spellagstiftningen innehåller en mängd olika krav som samtliga aktörer på marknaden måste efterfölja.
Image
Spel Compliance

För att säkerställa att samtliga krav och regler på den svenska spelmarknaden efterföljs, då rättsutvecklingen ständigt är under förändring, är det viktigt att kontinuerligt utvärdera om förändrade eller nya åtgärder måste vidtas.

MAQS specialister bistår aktörer på den svenska spelmarknaden att genomföra en revision av om spelbolaget följer de regler om exempelvis spelansvar, marknadsföring, penningtvätt och integritet och dataskydd som krävs enligt tillämpliga regelverk, riktlinjer och aktuell praxis – och som därmed är avgörande för att kunna bedriva en hållbar verksamhet. Vi agerar även löpande som bollplank för våra kunder för att skapa en trygghet över vilka åtgärder som bör vidtas.

Därutöver företräder vi även våra kunder i tillsynsärenden och granskningar från Spelinspektionen och Konsumentverket.