Tillbaka

Elektrifiering

MAQS har på nära håll följt den snabba omställningen som sker från traditionella förbränningsmotorer till elektriska motorer och vi bistår löpande aktörer i frågor kopplat till fordonsindustrins stora omställning mot en mobilare, säkrare och miljövänligare framtid.

Genom att under flera år ha arbetat med branschens aktörer har vi stor vana att hantera de frågor och problemställningar som aktualiseras i arbetet med elektrifiering och batteriteknologi. Den höga takten i vilket utvecklingen sker idag ställer stora krav på både våra kunder och oss att snabbt kunna hantera frågor kopplat till bl.a. ansvar, garantier och besittningsskydd.