Tillbaka

Externt dataskyddsombud

Dataskyddsregelverket ställer krav på att vissa verksamheter utser ett dataskyddsombud för övervakning av efterlevnaden av dataskyddsregelverket och rådgivning/information till verksamheten. Det kan vara utmanande att hitta en person med lämplig kompetens och erfarenhet i den egna verksamheten.
Utmärkelse

Uppdraget som dataskyddsombud ställer krav på både hög dataskyddskompetens och förmåga att vägleda verksamheter i tolkning och tillämpning av regelverket, med upprätthållet oberoende. Marknaden för dataskyddskompetens är hårt konkurrensutsatt och i många verksamheter är det inte alltid möjligt att utse ett internt dataskyddsombud. Vi tar större och mindre uppdrag som externt dataskyddsombud. Vi har en etablerad uppdragsmetodik som bl.a. inkluderar initial riskanalys, genomförande av kontroller/granskningar av regelefterlevnad och god rapporteringsstruktur. Med oss får du en oberoende, effektiv och kompetent DSO-lösning.