Tillbaka

Företagsöverlåtelser

MAQS specialistgrupp inom företagsförvärv har omfattande erfarenhet av rådgivning och stöd vid förvärv, överlåtelser, omstruktureringar och andra M&A-ärenden.
Image
företagsförvärv

Vi hjälper löpande olika aktörer med företagstransaktioner, allt från entreprenörer som säljer sina livsverk och industribolag som ska bredda sin verksamhet till professionella investerare såsom investment- och private equity-bolag. Tillsammans med MAQS andra specialist- och branschgrupper säkerställer vi rätt bemanning och kompetens och anpassar vi vår rådgivning utifrån transaktionens storlek, omfattning och komplexitet. Vårt fullserviceerbjudande och bredden av ärenden vi arbetat med är nyckeln till att vi kan bistå våra kunder i transaktionernas olika skeden och hantera såväl nationella som internationella transaktioner.

Vi har erfarenhet av förvärv inom de flesta branscher och företräder såväl svenska som utländska aktörer. Genom det nära samarbetet med våra branschgrupper har vi gjort en stor mängd transaktioner - sett till både värde och antal - inom exempelvis Retail, Renewables, Automotive, Digital Business samt Bygg och Anläggning.

Vårt transaktionserbjudande i korthet

  • En anpassad projektgrupp med specialistkompetens sätts samman utifrån kundens behov och transaktionens storlek och art. Teamet kan också bestå av jurister från MAQS branschgrupper för att skapa effektivitet och för att kunna lämna bästa möjliga rådgivning.
  • En eller flera projektledare utses för optimal styrning och effektivitet.
  • Uppstartsmöte för genomgång av uppdraget, förväntningar, syfte med förvärvet, med mera. 
  • Due diligence-processen hanteras av jurister som regelbundet genomför den typen av arbete.
  • Löpande avrapportering inklusive kostnadsuppföljning.
  • Nära samarbete med externa partner vid behov (teknik, IT, finans, etc).

Sammantaget erbjuder vi dig som kund en högkvalitativ och kostnadsoptimerad lösning.

För mer information eller svar på frågor, kontakta din kundansvarig på MAQS, ansvarig på din ort eller någon av våra medarbetare inom företagsförvärv.

Registrera dig för nyheter och events inom Företagsöverlåtelser

Nyheter och event

Kontaktpersoner

Lovisa Elardt

Advokat/Legal Director

Lovisa Elardt

Advokat/Legal Director

Malmö

+46 703 26 65 24

Läs mer

Dag Fredlund

Advokat/Partner

Dag Fredlund

Advokat/Partner

Göteborg

+46 701 90 20 05

Läs mer

Anton Olsson

Advokat/Partner

Anton Olsson

Advokat/Partner

Göteborg

+46 768 66 15 17

Läs mer

Sara Malmström

Advokat/Partner

Sara Malmström

Advokat/Partner

Stockholm

+46 702 79 78 88

Läs mer