Tillbaka

Företagsöverlåtelser

Image
företagsförvärv

Vårt transaktionserbjudande i korthet

  • Anpassade och implementerade processmodeller för varje typ av projekt
  • Anpassad projektgrupp där nödvändig specialistkompetens sätts samman utifrån kundens behov och transaktionens art
  • Projektledare utses för optimal passning och effekt (SPOC)
  • Löpande avrapportering inklusive projektekonomi
  • Nära integration med etablerade, externa partners om behov uppstår (teknik, finans, etc)
  • Sammantaget skapas en för kunder högkvalitativ och kostnadsoptimerad lösning. 

Transaktionsstöd anpassade för din bransch och ditt företag

  • MAQS har mycket stor erfarenhet kopplat till rådgivning och stöd vid företagsförvärv liksom samtliga andra typer av relevanta frågor som uppkommer som en del av sådana projekt. 
  • Vid rådgivning i transaktionsprojekt erbjuder MAQS utöver kärnkompetensen kopplat till transaktioner branschspecialister inom relevant område för att därigenom säkra att rådgivningen är optimerad utifrån varje enskilt projekt.
  • Vi kommer i varje aktuellt projekt skräddarsy vår projektgrupp för att inkludera specialistkunskaper inom transaktionsfrågor, branschspecifika förhållanden med relevanta kompletterande kompetenser (skatt, arbetsrättetc).
  • Relevanta spetskompetenser och en bred kundbas inom olika branscher och segment vilket skapar förståelse för kundens affär gör att ni som kund kan känna er trygga i att MAQS levererar en helhetslösning med affärsnytta från start till mål. 

För mer information eller svar på frågor, kontakta din kundansvarig på MAQS, ansvarig på din ort eller någon av våra medarbetare inom företagsförvärv.

Nyheter och event

Kontaktpersoner

Lovisa Elardt

Advokat/Legal Director

Lovisa Elardt

Advokat/Legal Director

Malmö

+46 703 26 65 24

Läs mer

Dag Fredlund

Advokat/Partner

Dag Fredlund

Advokat/Partner

Göteborg

+46 701 90 20 05

Läs mer

Anton Olsson

Advokat/Partner

Anton Olsson

Advokat/Partner

Göteborg

+46 768 66 15 17

Läs mer