Tillbaka

Företagsrekonstruktion

En verksamhet som har betalningssvårigheter kan under vissa förutsättningar rekonstrueras genom så kallad företagsrekonstruktion.
Image
Renewables rekonstruktion BG

När en företagsrekonstruktion inleds utses en rekonstruktör. Rekonstruktören ska bland annat undersöka om verksamheten kan fortsätta, hur detta kan ske samt om det finns förutsättningar att träffa en ekonomisk uppgörelse med leverantörer och andra kreditgivare, så kallat ackord. Rekonstruktören beslutar även om de anställdas rätt till så kallad lönegaranti.

Vi åtar oss regelbundet uppdrag som företagsrekonstruktörer. Kontakta oss om du vill veta mer!