Tillbaka

Integritet & dataskydd

I dagens digitala samhälle är behandling av personuppgifter en integrerad del i alla verksamheter. För de som förstår gällande regler finns ett stort värde att hämta; för de som inte följer reglerna kan konsekvenserna bli kostsamma.
Retail dataskydd BG

Den 25 maj 2018 ersatte Dataskyddsförordningen (GDPR) den gamla personuppgiftslagen. Regelverket är under ständig förändring och utveckling då det inte längre bara är svenska överväganden att förhålla sig till. Genom att ständigt följa rättsutvecklingen lokalt och internationellt kan vi erbjuda uppdaterad och medveten rådgivning på området. Vår erbjudande kompletteras vidare av vårt samarbete med exempelvis AI innovation, vilket även säkerställer att vi alltid har koll på den senaste utvecklingen.

Detta i kombination med vår mångåriga erfarenhet gör att vi på ett effektivt och verksamhetsanpassat sätt kan applicera de nya reglerna på våra kunders verksamhet. Vi tillhandahåller löpande expertrådgivning och projektledning i GDPR-implementeringsprojekt, liksom uppföljning/granskning av redan utförda projekt. Vi hjälper dessutom ofta våra kunder med rättsutlåtanden, uppdatering av informationstexter, genomförande av riskanalyser och konsekvensbedömningar samt bedömningar och anmälningar av personuppgiftsincidenter.