Tillbaka

Integritet & dataskydd

I takt med ökad digitalisering växer behovet av rådgivning avseende personlig integritet, system- och säkerhetsfrågor.
Hållbarhet integritet BG

Vi upplever en medvetenhet hos våra kunder om finansiella risker i form av sanktioner vid bristande personuppgiftshantering. Sanktionsrisken är dock endast en del av de negativa effekterna vid brister i hantering av integritetsfrågor. Badwill är ett minst lika stort problem som kan leda till minskade intäkter, minskad kundkrets och framför allt ett minskat förtroende för företaget och därmed ett sämre rykte.

Digital hållbarhet är en nödvändighet för en ökad kundkrets. Det kommer även att vara en kritisk faktor för att kunna attrahera medarbetare, en del av så kallad ”Employer Branding”. Brister i den digitala hållbarheten riskerar i ett större perspektiv att på ett oönskat sätt begränsa ett företags innovationskraft och därmed konkurrensförmåga.

Våra specialister kan hjälpa till med alla delar av processen att säkerställa digital hållbarhet – från analys av processer, utvärdering och dokumentation till implementation och uppföljning.

Eftersom ingen enskild aktör kan hantera alla delar av ett integritetsskyddsprojekt på ett optimalt sätt genomför vi våra projekt i nära samarbete med utvalda externa partners inom exempelvis system- och säkerhetsfrågor. Denna modell säkerställer optimal kvalitet och kostnadseffektivitet för dig som kund.