Tillbaka

Integritet & dataskydd

I vårt digitala samhälle är behandling av personuppgifter en integrerad del i alla verksamheter. Genom en tydlig strategi på området kan stora värden realiseras – för de som inte följer reglerna kan konsekvenserna bli kostsamma.
Dataskydd-integritet.jpg

Dataskyddsregelverket är komplext och under ständig förändring och utveckling. Ofta behöver verksamheter förhålla sig till både svenska och internationella överväganden. För många kan regelverket vara svårt att överblicka, efterleva och hantera i praktiken – men oavsett vilken typ av verksamhet som bedrivs finns det många konkurrensfördelar att hämta. Med ett aktivt och medvetet dataskyddsarbete kan du använda personuppgifter både för produktion, verksamhetsutveckling och marknadsföring – utan att kompromissa med den personliga integriteten och risken för höga sanktionsavgifter och badwill.

MAQS specialistgrupp har omfattande praktisk erfarenhet av de relevanta regelverken och följer noga den snabba rättsutvecklingen lokalt och internationellt. Som enda advokatbyrå samarbetar MAQS med AI Sweden, vilket ger oss ett ytterligare försprång i att förstå och påverka kommande initiativ på området. Samtidigt vet vi att dataskyddsfrågor är en del av en större kontext. Därför har våra specialister ett nära samarbete med byråns andra bransch- och specialistområden för att kunna erbjuda en heltäckande rådgivning anpassad till de specifika förutsättningar som finns i varje bransch och verksamhet. Vi erbjuder såväl långsiktig, strategisk rådgivning som i enskilda projekt och fasta uppdrag.  

Registrera dig för nyheter och events inom integritet & dataskydd

Kontaktpersoner

Anna Eidvall

Advokat/Partner

Anna Eidvall

Advokat/Partner

Stockholm

+46 706 14 13 19

Läs mer

Karin Schurmann

Advokat/Partner

Karin Schurmann

Advokat/Partner

Stockholm

+46 733 12 17 76

Läs mer