Tillbaka

IT– & systemupphandlingar

Molntjänster och nya former av digitala lösningar har medfört helt nya krav på företag, och har förändrat såväl hur kunderna upphandlar lösningar som hur leverantörerna sätter samman och levererar sina produkter och tjänster. En process som MAQS Digital Business har stor erfarenhet av att leda företag igenom.
Image
Digital business systemupphandling BG

Både leverans och upphandling av IT-relaterade produkter och tjänster handlar om att hantera risk i olika former, främst vad avser kostnader, genomförandetid och balansering mot förväntningar från alla intressenter. 

Dagens digitala lösningar baseras allt mer på sammansatta produkter och tjänster, där ofta olika aktörer involveras och avtalsförhållandena är komplexa. Oavsett om det handlar om att som kund upphandla nya lösningar eller vidareutveckling eller som leverantör utveckla och erbjuda produkter och tjänster kan vi leda er genom hela processen – från strategi och förhandling till genomförande och uppföljning.

MAQS breda erfarenhet av upphandlingar och arbete med IT-relaterade avtal inom en mängd branscher hjälper er att hantera riskerna och öka er affärsnytta. Vi hanterar hela spektrumet av avtal och andra frågor inom IT- och systemupphandlingar, exempelvis: villkor för leveranser eller upphandling av digitala tjänster, avtal för driftlösningar och andra former av outsourcing, tjänsteleveransavtal, systemutveckling, licensiering och distribution av mjukvara och alla former av samarbetsavtal.