Tillbaka

Kommunalrätt & kommunal aktiebolagsrätt

Vi har särskild erfarenhet av de regler som gäller för kommunal verksamhet och kommunala aktiebolag.
Image
Offentlig verksamhet kommunalrätt BG

Allt mer av den kommunala verksamheten bedrivs i aktiebolagsform samtidigt som gränserna mellan offentlig och privat verksamhet suddas ut när verksamhet läggs ut på entreprenad eller att traditionell kommunal verksamhet konkurrensutsätts. Därtill har kommuners möjlighet att samverka med andra kommuner på senare år utökats genom bestämmelser i kommunallagen. Det leder till att det är än viktigare att veta vilka regler som gäller för verksamheten i olika situationer.

MAQS specialister hjälper såväl kommunala aktiebolag som kommuner och enskilda näringsidkare med frågor rörande kommunallagens bestämmelser och annan lagstiftning på området. Det kan exempelvis handla om bolagiseringsfrågor inom kommunal verksamhet och frågor rörande allmännyttiga kommunala bostadsbolag. Det kan också handla om olika samverkansformer och om det offentliga engagemanget är lagenligt, exempelvis om det ryms inom den kommunala kompetensen och är förenligt med lag om offentlig upphandling. MAQS specialistgrupp har stor erfarenhet av att vägleda kommuner och kommunala bolag i dessa frågor.

Kontaktpersoner

Jimmy Carnelind

Advokat/Partner

Jimmy Carnelind

Advokat/Partner

Göteborg

+46 768 66 15 71

Läs mer

Pontus Gunnarsson

Advokat/Partner

Pontus Gunnarsson

Advokat/Partner

Malmö

+46 708 19 06 84

Läs mer