Tillbaka

Konkurs & likvidation

Fysiska eller juridiska personer som inte kan betala sina skulder kan försättas i konkurs eller likvidation, varvid en konkursförvaltare utses. Vid frivillig likvidation beslutar bolagsstämman om avveckling och styrelsen ersätts av en likvidator.
Image
Renewables konkurs BG

Det är vanligt att konkursen sker på egen ansökan, men även borgenärer kan ansöka om konkurs. Under konkursen utreder konkursförvaltaren bland annat möjligheten att överlåta tillgångar och/eller verksamheten, för att i möjligaste mån reglera de skulder som finns. Konkursförvaltaren beslutar även om de anställdas rätt till så kallad lönegaranti.

Likvidatorn ska avveckla bolagets verksamhet och, i den mån det behövs för att betala bolagets skulder, avyttra den eventuella egendom som finns. Kvarvarande tillgångar skiftas ut till aktieägarna.

För att hitta anbudsförfaranden i aktuella konkurser, se vår anbudssida.