Tillbaka

Kredit– & säkerhetsrätt

När affärsrisker ska minskas.
Renewables krediträtt BG

Idag är det vanligt att både köpare och säljare använder sig av olika säkerheter för att öka kreditsäkerheten i sina affärer. Det kan exempelvis röra sig om borgensåtaganden, panter eller äganderättsförbehåll.

I lag och i praxis uppställs höga krav för att en säkerhet ska vara giltig. Vi möter ofta säljare och andra kreditgivare som tillhandahåller olika former av säkerheter, vilka vid en närmare granskning inte är giltiga eller visar sig sakna värde.

Vi granskar regelbundet olika kreditavtal i egenskap av rådgivare till kunder, men även som konkursförvaltare och företagsrekonstruktörer. Kontakta oss om du vill veta mer!