Tillbaka

Marknadsföring

För att marknadsföra spel är det viktigt att vara medveten om kraven i både den specifika spellagstiftningen och den allmänna marknadsföringslagstiftningen. Samtliga aktörer på den svenska spelmarknaden är skyldiga att hålla sig uppdaterade på lagstiftningen.
Image
Spel Marknadsföring

En central fråga i marknadsföring av spel är spellagens måttfulhetskrav. För att avgöra om en marknadsföringsåtgärd är måttfull bör en helhetsbedömning göras. En annan vanligt förekommande fråga är bonuserbjudanden. En spellicenshavare får enbart erbjuda eller lämna bonus vid första speltillfället och kraven för hur sådana erbjudanden får formuleras är stränga och förändras löpande.

Ett flertal aktörer har redan fått kraftiga sanktioner för att inte ha följt måttfullhetskravet och reglerna kring bonuserbjudanden. MAQS Spelgrupp arbetar löpande med att säkerställa att våra kunder ständigt är uppdaterade och att vår rådgivning alltid är i linje med den senaste vägledningen och praxis. Vid behov företräder vi även våra kunder i tillsynsärenden och granskningar från Spelinspektionen och Konsumentverket.