Tillbaka

Noteringsprocesser & listbyten

Vi vet att vägen till en eventuell notering eller ett listbyte kan upplevas som både lång och snårig. Vårt team har därför utarbetat tydliga processtrukturer för hur en noteringsprocess eller ett listbyte genomförs på ett så smidigt och effektivt sätt som möjligt.
Image
Capital Markets listbyten BG

Ett nyckelord i sammanhanget är samarbete, där samarbetet inte bara med kunden utan även med kundens övriga rådgivare är en grundläggande förutsättning för en lyckad process. Teamet har erfarenhet av projekt relaterade till samtliga svenska marknadsplatser och har även varit involverade i flertalet internationella noteringsprojekt. Målet är att alltid ge bolagsledningen tydliga instruktioner kring nödvändiga åtgärder i projekten och samtidigt i högsta utsträckning underlätta den praktiska hanteringen i dessa projekt som ofta kräver hög involvering från bolagsledningen.