Tillbaka

Omorganisationer och transaktioner

Det moderna företaget är i ständig rörelse. Men vad gäller för personalen om du behöver göra förändringar i din organisation, och vad gäller om ni ska köpa eller sälja ett bolag eller en verksamhet?
Image
Arbetsrätt omorganisation BG

Vi bistår regelbundet företag som strategiska rådgivare och hjälper till att navigera rätt igenom det komplicerade arbetsrättsliga regelverket när din verksamhet behöver göra en omstrukturering eller det blir aktuellt med verksamhetsövergångar vid företagsöverlåtelser. Våra specialister har mångårig erfarenhet av de olika delarna i detta arbete, som exempelvis omplaceringsutredningar, regler kring kollektivavtal vid övergång av verksamhet och due diligence-arbete. Det arbetsrättsliga regelverket är komplext, men vi finns med dig hela vägen så att du undviker fallgroparna.