Tillbaka

Profilering

Idag använder de flesta verksamheter personuppgifter för att skapa profiler över nuvarande eller potentiella kunder. Sådan användning kräver ofta omfattande analys och riskavvägning innan behandlingen påbörjas.
Image
INTEGRITET-DATA-Profilering

Affärsmodeller som bygger på analys och profilering, särskilt sådana som inkluderar olika spårningstekniker såsom cookies och/eller automatiserat beslutsfattande, kan hjälpa verksamheten att förstå olika behov liksom beteenden och drivkrafter hos kunder och prospects. Dessa affärsmodeller kan även effektivisera vissa förfaranden och skapa ett mer rättvist och icke-diskriminerande beslutsflöde. Med en hög innovationstakt och snabb teknisk förändring förbättras dessa möjligheter ständigt. Våra specialister har omfattande praktisk erfarenhet av att analysera förutsättningarna för din verksamhet och identifiera de eventuella åtgärder som krävs för att ni ska kunna utveckla verksamheten som ni vill.