Tillbaka

Rättsutredningar

Det är inte alltid uppenbart vad en verksamhet får och inte får göra. Vi hjälper dig att förstå vad regelverket innebär i praktiken och hur det kan tolkas i din bransch och verksamhet.
Image
INTEGRITET-DATA-Rattsutredningar.png

Företag har ofta många bra och spännande idéer för att optimera eller utveckla sin verksamhet. Inte sällan uppkommer komplexa frågor kring hanteringen av personuppgifter, med ibland motstridiga intressen hos involverade parter. Våra specialister hjälper dig att utreda om det du vill göra är förenligt med gällande regelverk och identifierar de förutsättningar och åtgärder som krävs för att din verksamhet ska kunna fungera och utvecklas. Vi är även behjälpliga med rättsutlåtanden som stödjer en viss tolkning av regelverket, med hänsyn till verksamhetens syn på risk.