Tillbaka

Renewables

Klimatutmaningen kräver stora förändringar inom energiproduktion, transport, industri och livsmedelsproduktion. Elektrifieringen är en nyckel för att lyckas med omställningen och förutsätter att det installeras stora mängder förnybar el.
Renewebles

MAQS branschgrupp inom Renewables biträder löpande svenska och internationella aktörer verksamma inom förnybar energi samt andra utsläppsreducerande verksamheter och har en ledande ställning i branschen. Med fokus på förnybar energiproduktion, förnybara bränslen, energilagring och energieffektivisering har vi varit med i utvecklingen av land- och havsbaserad vindkraft, samarbeten för långsiktig solenergiförsörjning, förnybar metanol i kommersiell skala och pilotprojekt för grön vätgas, som några exempel.

Gruppen har lång erfarenhet från branschen och består av specialister på avtalsförhandling, kapitalanskaffning, M&A, miljö och arrendefrågor. Vi förhandlar, granskar och upprättar markåtkomstavtal och projektavtal (inklusive leverans- och serviceavtal och elhandelsavtal), tillhandahåller rådgivning i samband med att bolag eller tillgångar inom energisektorn byter ägare samt hanterar tillståndsprövningar, tvister och regulatoriska frågor.

MAQS är medlem i Vätgas Sverige som är ett partnerskap som arbetar för att underlätta en introduktion av vätgas- och bränsleceller i samhället. Genom vår medverkan följer vi utvecklingen på vätgasområdet och kan bidra med kunskap till våra kunder i deras projekt. MAQS är medlem i Svensk Vindkraft och har ett ramavtal genom vilket vi har hjälpt åtskilliga av föreningens medlemmar med juridisk rådgivning genom åren.

Registrera dig för nyheter och events inom Renewables

Urval av rättsområden

Miljörätt
Fastighetsrätt
Kommersiella avtal
M&A
Bolagsrätt

Kontaktpersoner

Mikael Kowal

Advokat/Partner

Mikael Kowal

Advokat/Partner

Göteborg

+46 734 17 62 27

Läs mer