Tillbaka

Research and development (R&D)

Förändringstakten går snabbt inom fordonsbranschen och för att vara relevant som leverantör i framtiden gäller det att ständigt utveckla metoder, material och arbetssätt. Därtill har megatrenderna elektrifiering och mobilitet skapat ytterligare behov av samarbeten och utveckling i takt med att investeringskostnaderna ökar och framtida intäkter ofta ligger långt fram i tiden.
Image
Automotive R&D BG

MAQS har stor erfarenhet av olika typer av kommersiella forsknings- och utvecklingsavtal samt olika typer av forskningsprojekt finansierade av offentliga medel såsom från Vinnova och EU. Därtill har vi hanterat flertalet avtal med doktorander, offentliga organisationer och de olika lärosätena i Sverige.

I denna typ av ärenden blir det ofta viktigt att reglera ägande och rätt till användning av de immateriella rättigheterna som uppstår i projekten samt säkerställa efterlevnad av det konkurrensrättsliga regelverket.