Tillbaka

Självkörande fordon

Vi arbetar sedan flera år med företag som bedriver verksamhet kopplat till utvecklingen av självkörande fordon samt avancerade parkerings- och vägassistansfunktioner.
Image
Automotive fordon BG

Genom vårt arbete har vi fått en bred förståelse för de juridiska frågeställningarna som uppstår och hur de bäst hanteras. Som ett led i vårt arbete med branschaktörer har vi stor förståelse för vikten av samarbete, tillgång till data och de stora möjligheter som finns med dagens teknikutveckling.

Exempel på områden som vi särskilt har arbetat med är inköp av tjänster och utvecklingsarbeten, försäljningsvillkor, samarbeten, licensfrågor avseende olika typer av immateriella rättigheter, tillstånd från transportstyrelsen, samt insamling av data och tillhörande integritetsfrågor.