Tillbaka

Skatteprocesser

Skatteprocesser kan upplevas komplexa och betungande. Våra specialister hjälper företag att hantera - och navigera genom - skatteprocesser i alla faser.
Image
SKATT Skatteprocesser

Skatteprocesser kan vara komplicerade att överblicka och tidskrävande att hantera. Rätt initial strategi tillsammans med kunskap om konsekvenser av eventuella utfall är ofta en förutsättning för en väl genomförd process. MAQS skattespecialister har omfattande erfarenhet av att lämna strategisk rådgivning i samband med skatteprocesser och företräder löpande företag i samband med frågor från skattemyndigheter, skatterevisioner och driver skatteprocesser inför domstol.

Vi hjälper även företag att söka rättsligt bindande förhandsbesked om skattekonsekvenser av en planerad transaktion hos Skatterättsnämnden.