Tillbaka

Skog

MAQS har ett genuint intresse för skogsbranschens utveckling och god insikt i dess specifika förutsättningar. Med våra specialisters samlade erfarenhet är vi vana att hantera alla de juridiska frågeställningar som är typiska för branschen.
Skog

Skogen och skogsindustrin är en basnäring som varit starkt bidragande till att lägga grunden till den industrination Sverige är idag. Sverige har idag en ledande ställning på den globala marknaden för skogsprodukter. Svensk skogsråvara förädlas idag effektivt till högkvalitativa produkter för export världen över och har som substitut till stål och fossila bränslen en nyckelroll i den globala omställningen mot en hållbar framtid. På MAQS har vi stor insikt i skogsbranschens specifika förutsättningar och drivkrafter. Våra medarbetare har lång erfarenhet och vana att hantera de frågeställningar som är typiska för branschen.

Skogsindustrin är en bransch i ständig omvandling. Digitaliseringen i samhället skapar stora skiften i vilka förädlade skogsprodukter som efterfrågas, med stora investeringar som följd. Bättre utnyttjande av biprodukter har öppnat dörren för biobränslen och fossilfria biodrivmedel. Samtidigt skapar digitalisering och artificiell intelligens inom skogsbruk och industri stora möjligheter, men ger också upphov till för branschen nya frågeställningar inom IT, licenser och upphovsrätt. Ökat engagemang i hållbarhetsfrågor och skärpta nationella och EU-krav inom miljörätten ställer stora krav på branschen vid bland annat utformning av tillståndsansökningar och hur skogsbruket bedrivs.

Kontaktpersoner

Jannie Strømberg

EU-advokat / Legal Director

Jannie Strømberg

EU-advokat / Legal Director

Sundsvall

+46 703 41 32 38

Läs mer