Tillbaka

Digitalisering

Liksom många andra branscher står den svenska skogsindustrin och skogsbruket inför ett teknikskifte, där digitalisering och artificiell intelligens får allt större betydelse.
SKOG Digitalisering

Robotisering, 5G och AI är exempel på innovationsområden som erbjuder fantastiska möjligheter men även utmaningar. Redan idag kan AI användas för att automatisera flöden i industrin. AI kan också användas i skogsbruket, bland annat för att underlätta inventering och avverkningsplanering och för att upptäcka angrepp från skadeinsekter och svampangrepp. Genom fortsatt digitalisering säkerställs att den svenska skogsindustrin behåller sin globala ledartröja. Digitalisering bidrar till att effektivisera råvaruanvändningen och därmed till branschens högt ställda hållbarhets- och lönsamhetsmål.

De juridiska frågeställningarna som kommer av den ökad digitalisering är flera. Det kan bland annat handla om datahantering, immateriella rättigheter och ansvarsfrågor men också rent etiska frågeställningar. MAQS arbetar löpande med avtal för införskaffande av infrastruktur och lagringskapacitet, bedömningar och underlag för beslut gällande användande och delning av data samt hantering av integritetsfrågor och frågor om vem som äger rättigheter till eller ansvarar för en viss produkt eller tjänst.