Tillbaka

Spel

MAQS branschgrupp inom spel består av specialister som arbetar med samtliga typer av aktörer som verkar under den svenska spellagstiftningen. Vi erbjuder juridisk spetskompetens och trygghet för er verksamhet baserat på en ingående förståelse i de specifika förutsättningarna som råder på den snabbrörliga svenska spelmarknaden.
Spel

Den svenska spelmarknaden har under de senaste åren genomgått stora förändringar och  branschen är fortfarande under konstant utveckling. I samband med att den nya spelregleringen trädde i kraft i Sverige 2019 omreglerades spelmarknaden genom att gå från ett monopolsystem till ett licenssystem enligt vilket samtliga aktörer som vill bedriva spelverksamhet i Sverige måste ha licens av Spelinspektionen för sin verksamhet. Numera verkar spelbranschen på marknad där både antalet aktörer och lagstiftningen är under ständig förändring. MAQS följer denna utveckling noga för att säkerställa att vi alltid tillhandahåller uppdaterad och högkvalitativ rådgivning.

MAQS Spelgrupp är specialister på tillämpningen av spellagstiftningen samt relaterade frågor såsom spelansvar, licensiering, integritet och dataskydd, marknadsföring, penningtvätt samt kommersialisering av immateriella rättigheter. MAQS biträder också löpande med att upprätta, granska och förhandla avtal gällande kommersiella samarbeten mellan spelmarknadens aktörer och idrottsklubbar, förbund och organisationer.

Utöver att vi har all den legala kompetens som krävs inom området har vi stor branschkännedom genom att ha agerat både som bolagsjurister hos aktörer i branschen samt genom långvariga kundrelationer. Vi skräddarsyr vår rådgivning för varje kunds behov – oavsett om det rör sig om fördjupad rådgivning, enklare tjänster eller spets- och breddutbildningar.

Urval av rättsområden

Licensiering
Immaterialrätt
Kommersiella avtal
Marknadsföring
Penningtvätt

Kontaktpersoner

Daniel Wesslund

Advokat/Legal Director

Daniel Wesslund

Advokat/Legal Director

Stockholm

+46 768 66 15 28

Läs mer