Tillbaka

Spelansvar

Ett av de huvudsakliga målen med den svenska spellagstiftningen är att spelandet ska vara sunt och säkert. MAQS bistår därför löpande våra kunder i frågor kopplade till de spelansvarsåtgärder som uppställts av lagstiftaren för att uppnå denna målsättning.
Image
Spelansvar

Som ett led i spellagens målsättning om att spelandet ska vara sunt och säkert har samtliga aktörer med licens på den svenska spelmarknaden en omsorgsplikt gentemot spelarna. För att uppfylla omsorgsplikten finns det ett antal spelansvarsåtgärder som alla licensinnehavare måste vidta.

De spelansvarsåtgärder som ska vidtas framgår tydligt i den svenska lagstiftningen men dess exakta innebörd förtydligas kontinuerligt genom praxis och nya riktlinjer. MAQS specialister följer denna utveckling noga och arbetar löpande med frågor som aktualiseras för våra kunder i deras praktiska arbete, när kartan över de åtgärder som måste vidtas förändras.