Tillbaka

Statsstödsfrågor & konkurrensfrågor inom offentlig sektor

Konkurrensfrågor och olika former av stöd som påverkar konkurrenssituationen har blivit allt mer aktuella under senaste år och handlar ofta om betydande belopp och därmed också risker för de inblandade.
Offentlig verksamhet statsstöd BG

Statsstödsreglerna ska säkerställa att konkurrensen inte snedvrids genom att offentliga aktörer såsom stat, kommun eller landsting ger ett stöd som skapar en konkurrensfördel för en privat eller offentlig aktör.  Frågorna aktualiseras vid i princip alla transaktioner mellan offentliga och privata aktörer och kan avse exempelvis köp av tjänster eller varor till över- eller underpris eller vid fastighetsöverlåtelser. En felaktig bedömning av transaktionen kan leda till sanktioner eller återbetalningskrav såväl mot den offentliga som mot den privata aktören.

MAQS specialister har lång erfarenhet av att hjälpa såväl offentliga aktörer som enskilda företagare inom detta område – både med rådgivning och med rättsliga tvister.

Bestämmelser om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet innebär att domstol kan förbjuda staten, kommuner och landsting att sälja varor och tjänster på ett sätt som begränsar konkurrensen. Konkurrensverket har mot offentliga aktörer i domstol drivit ärenden som avsett verksamhet i form av bl.a. tillhandahållande av kommunikations-och operatörstjänster, gym- och spaverksamhet samt anläggningsentreprenader. MAQS har varit ombud för offentliga aktörer i flera av dessa ärenden och har stor erfarenhet av dessa frågeställningar.

Kontaktpersoner

Jimmy Carnelind

Advokat/Partner

Jimmy Carnelind

Advokat/Partner

Göteborg

+46 768 66 15 71

Läs mer

Pontus Gunnarsson

Advokat/Partner

Pontus Gunnarsson

Advokat/Partner

Malmö

+46 708 19 06 84

Läs mer