Tillbaka

Struktur och omstrukturering

Skattefrågor uppkommer naturligt vid strukturering och omstrukturering av företagsgrupper. Med rätt kunskap och förarbete finns värden att hämta; att förbise risker kan bli kostsamt.
Image
Skatt Struktur

Strukturering eller omstrukturering av företagsgrupper och deras verksamheter är oftast affärsmässigt drivna, men medför i regel en mängd skattefrågor att ta hänsyn till. Genom att arbeta proaktivt kan skattemässiga värden och exponeringar identifieras i ett tidigt skede och utgöra underlag för välgrundade kommersiella beslut.

MAQS specialister tillhandahåller kvalificerad skatterådgivning med omfattande erfarenhet av strukturering och omstruktureringar inom en mängd branscher och verksamheter. Vår kompetens omfattar ägarledda företag med hänsyn till exempelvis fåmansbeskattning (3:12) såväl som internationella koncerner med gränsöverskridande moment. Vi arbetar löpande med rådgivare inom våra nätverk i andra länder och kan tillhandahålla sammanhållen rådgivning även i en internationell kontext.