Tillbaka

Tjänsteleveranser

Teknikutveckling, förändrade kundbeteenden och inte minst hållbarhetsfrågor driver utvecklingen mot en ökande grad av så kallad ”tjänstefiering”. Även för aktörer som traditionellt har levererat produkter utgör den kompletterande tjänsteleveransen en allt större del av affären, och det är ofta i tjänsterna den stora potentialen för tillväxt kan identifieras.
Tjänsteområden

Trenden att kombinera varor och tjänster för ökat kundvärde återfinns i alla segment och branscher och skapar nya möjligheter – men också utmaningar. MAQS branschgrupp för tjänsteleverantörer samlar branschkunskap från en stor bredd av tjänsteleverantörer. Vår erfarenhet omfattar allt från traditionella och digitala tjänsteleverantörer till tjänsteleverantörer som uppkommit som ett resultat av näringslivets ”tjänstefiering”. Den snabba utvecklingen för tjänsteleverantörer kräver ständig innovation och inte sällan behov av utveckling och utökning av kommersiella samarbeten eller samgåenden mellan tjänsteleverantörer, ofta med internationella inslag.

MAQS branschgrupp följer de ständiga förändringarna på marknaden och anpassar vår rådgivning inom området utifrån nya typer av tekniska lösningar och samarbeten mellan branscher. Gruppen har därför omfattande kunskap rörande de affärsjuridiska och affärsstrategiska frågor som uppkommer för tjänsteleverantörer generellt och på branschnivå.

Urval av rättsområden

Kommersiella avtal
Konkurrensrätt
Arbetsrätt
Bolagsrätt
Immaterialrätt

Kontaktpersoner

Nicklas Hansson

Advokat/Managing Partner

Nicklas Hansson

Advokat/Managing Partner

Malmö

+46 709 98 85 02

Läs mer