Tillbaka

Transaktionsstöd

Vid företagsöverlåtelser aktualiseras i regel en rad skatterelaterade frågor, där MAQS skattespecialister har en omfattande erfarenhet av att identifiera och tillvarata våra kunders intressen.
Image
SKATT Transaktionsstöd

Skattefrågorna i samband med ett företagsförvärv är många och omfattar säljare, köpare och målbolaget. Inte sällan är frågorna komplexa och uppkommer i en intensiv fas av affären med olika aktörer och ibland motstridiga intressen. I dagens internationella kontext finns det som regel även gränsöverskridande aspekter att förhålla sig till.

MAQS skattespecialister företräder i nära samarbete med byråns transaktionsspecialister och andra bransch- och specialistgrupper löpande säljare och köpare inför och under företagsöverlåtelser. Arbetet kan till exempel omfatta att optimera säljares skattesituation, tillvarata intressen i garantifrågor, skapa skatteeffektiva investeringsstrukturer, skatteoptimera fastighetstransaktioner och att bistå i samband med due dilligence. Det kan också omfatta omstruktureringar inför eller efter förvärvet samt att implementera incitamentsprogram för säljare och nyckelpersoner.