Tillbaka

Transport & logistik

Betydelsen av juridisk kunskap inom och förståelse för transport och logistik har ökat väsentligt i den internationella värld vi lever i. MAQS har lång tradition att arbeta med alla typer av frågor rörande alla transportslag och logistiklösningar.
Transport Logistik

I takt med att våra logistik- och transportkedjor blir allt längre och mer komplexa har MAQS med sin långa erfarenhet från arbete med de flesta regelverk, konventioner och standardavtal som finns för sjö-, flyg-, tåg och landsvägstransporter samt multimodala transporter, förmågan att ge dig den högkvalitativa rådgivning ditt företag behöver.

MAQS branschgrupp arbetar regelbundet åt rederier, transportörer, speditörer, rese- och charterbolag samt försäkringsbolag och kreditinstitut. Utifrån aktuella utmaningar och frågeställningar sätter vi alltid ihop en arbetsgrupp som med olika kompetenser och erfarenhet bäst tillgodoser kundens behov.

Rådgivning inom logistik kräver förutom kunskap om lagar och konventioner även ingående kunskap om relevanta standardvillkor. Vi bistår löpande våra kunder i frågor gällande exempelvis:

  • Nybyggnadskontrakt
  • Finansiering
  • Transport-, logistik- och försäkringsavtal
  • Köp och försäljning av fartyg
  • Last-, person- och miljöskador.
  • Haverier och kollisioner

Urval av rättsområden

Skadeståndsrätt
Insurance law
Kredit- och säkerhetsrätt
Kommersiella avtal

Kontaktpersoner

Per Olsson

Advokat/Legal Director

Per Olsson

Advokat/Legal Director

Malmö

+46 708 32 11 55

Läs mer