Tillbaka

Tredjelandsöverföringar

Efter Schrems II-domen ställs högre krav vid överföring av personuppgifter utanför EU/EES. Inför en överföring måste verksamheten bedöma risken med den tänkta överföringen och vidta ett antal åtgärder för att minimera densamma.
Image
INTEGRITET-DATA-tredjelandsoverforingar

Idag har de flesta verksamheter en komplex avtals- och IT-struktur som involverar många olika globala underleverantörer och samarbetspartners. Ofta innebär detta att personuppgifter överförs mellan olika aktörer inom och utanför EU/EES. Vi hjälper dig att orientera i djungeln och hitta vägar för att kunna fortsätta använda leverantörer som Google, Microsoft och AWS, samtidigt som den personliga integriteten värnas. Vi har tagit fram en arbetsmetod som hjälper dig att förstå riskerna med överföringen samt identifiera lämplig överföringsmekanism och åtgärder som kan vidtas för att minska risken, parallellt som vi upprättar den dokumentation som krävs enligt regelverket.

Ofta används s.k. standardavtalsklausuler för att rättfärdiga överföringen utanför EU/EES. Den 27 december 2022 ska de gamla standardavtalsklausulerna vara utbytta till nya standardavtalsklausuler som antogs av EU-kommissionen i juni 2021. Det betyder att de flesta verksamheter har ett omfattande avtalsarbete framför sig. Våra specialister hjälper dig att kartlägga vilka relationer som påverkas, liksom att ta fram och byta ut de befintliga standardavtalsklausulerna mot de nya.