Tillbaka

Tvistlösning

MAQS tvistlösningsgrupp finns där när affären inte blev som det var tänkt, och är med er hela vägen från processanalysen till en samförståndslösning eller dom.
Tvistlosning

MAQS fokus är affärsnytta och ofta är därför en samförståndslösning att föredra. En samförståndslösning uppnås snabbast och säkrast med tidig tydlig juridisk analys och vägledning. En potentiell tvist är en affärshändelse och ska hanteras som det, dvs. insats ska vägas mot risk och troligt resultat. Med det sagt måste vissa tvister tas till prövning i domstol eller skiljeförfarande. Även ett medlingsförfarande kan många gånger vara ett effektivt och kostnads- och relationsbesparande sätt att hantera en uppkommen tvist.

MAQS tvistlösningsgrupp arbetar i skräddarsydda team tillsammans med våra kompletterande specialister, och vid behov externa konsulter, alltid med för just ert ärende relevant expertis. Vi hanterar tvister kopplat till alla typer av kommersiella avtal inom de flesta branscher och rättsområden, som exempelvis entreprenad, fastighet, förnybar energi, företagsöverlåtelser, immaterialrätt, fordon, försäkring, IT, digitalisering och transport. Vi hanterar regelbundet tvister under samtliga större skiljedomsinstituts regler. Ett flertal av våra specialister är utöver att agera som ombud för våra klienter även regelbundet anlitade som skiljedomare och medlare.

Kontaktpersoner

Elin Awerstedt

Advokat/Partner

Elin Awerstedt

Advokat/Partner

Stockholm

+46 705 58 97 35

Läs mer

Mats Nilsson

Advokat/Partner

Mats Nilsson

Advokat/Partner

Malmö

+46 708 94 97 87

Läs mer

Fredrik Iverström

Advokat/Partner

Fredrik Iverström

Advokat/Partner

Göteborg

+46 734 17 62 12

Läs mer