Tillbaka

Visselblåsning

En tvingande lag om visselblåsning trädde i kraft den 17 december 2021. Lagen som är en implementering av EUs så kallade visselblåsardirektiv innebär bland annat att företag med minst 50 arbetstagare är skyldiga att upprätta en intern rapporteringskanal för visselblåsare för att möjliggöra identifiering av potentiella oegentligheter. Som ett led i MAQS satsning på hållbart företagande och underlätta och påskynda näringslivets implementering av nödvändiga processer och strukturer, kan MAQS nu tillsammans med branschledande Whistleblower Software erbjuda en skräddarsydd ”one-stop shop” för organisationer i behov av ett kostnadseffektivt och kvalitetssäkrat visselblåsarsystem. Systemet är särskilt utformat för att uppfylla såväl legala krav enligt visselblåsarlagstiftning som dataskyddsreglering och ger maximal säkerhet samt en organisationsanpassad flexibilitet.
HÅLLBARHET Visselblåsning

Vårt erbjudande omfattar allt från en väletablerad teknisk lösning för rapportering, systemdrift och underhåll till implementering av visselblåsarsystem i sin helhet. Genom systemet kan ni bland annat bedöma inkomna rapporter, återkoppla till berörda individer om åtgärder och slutföra hanteringen av varje inkommen vissling – allt genom säkra kommunikationsvägar. Vid implementeringen lägger vi särskild vikt vid att skapa en anpassad helhetslösning efter varje företags specifika behov och ser till att organisationen förstår hur systemet fungerar.

Vårt erbjudande

  • System för fullständig regelefterlevnad av visselblåsarlagen och GDPR där vi även hjälper er att ta fram lämplig information och andra dokumentationsunderlag för användaren
  • Skräddarsydd visselblåsarpolicy och affärsprocess för administration av systemet
  • Skräddarsydda personuppgiftsbiträdesavtal och datadelningsavtal mellan er, WBS och oss (beroende på vald modell)
  • Integration av en användarvänlig digital plattform för att ta emot rapporter på över 70 olika språk. Vår plattform är ISAE3000 kompatibel och tillämpar end-to-end kryptering i enlighet med Schrems II
  • Systemet erbjuder möjlighet till anonyma kontakter med visselblåsare och säkerställer en smidig och effektiv hantering och uppföljning av anmälningar. Ni kan även utnyttja vår omfattande erfarenhet av visselblåsarärenden och biträder er gärna i utredningar där så behövs
  • Transparent ersättningsmodell med fast årsavgift

Läs gärna mer om vår partner Whistleblower Software eller kontakta oss om du vill veta mer om den kommande lagstiftningen och hur vi tillsammans kan förenkla ert företags hantering av visselblåsning.

Kontaktpersoner

Mikael Åström

Advokat/Partner

Mikael Åström

Advokat/Partner

Göteborg

+46 768 66 15 20

Läs mer

Marie Marklund

Advokat/Partner

Marie Marklund

Advokat/Partner

Malmö

+46 708 75 63 76

Läs mer