AI Sweden

CASE_AI_1_2880x1400.jpg

De driver AI-utvecklingen framåt –
vi stöttar dem längs resan 

AI Sweden är Sveriges nationella center med uppdrag att accelerera innovation och forskning inom praktiskt tillämpad Artificiell Intelligens (”AI”). Uppbackat av så väl offentlig som privat sektor är AI Swedens målsättning att öka användningen av AI i  Sverige för att på så sätt ge värde till samhället och stärka vår konkurrenskraft. AI Sweden är en viktig kugge i kampen om att se till att Sverige även i framtiden kan ligga i framkant i den tekniska utvecklingen.

Utvecklingen och tillämpningen av AI aktualiserar en mängd juridiska frågeställningar. Ett område som väcker flera frågor är hanteringen av data. Hur, och vilken typ av data kan vi använda i utvecklingen? Av naturliga skäl finns en mängd regler om bl.a. integritetsskydd och immateriella rättigheter som måste beaktas. Hur ser ansvaret egentligen ut för datans kvalitet och innehåll, på vilka villkor doneras data för utveckling och går det att förena kommersiella intressen med delning av data.

Är du nyfiken att läsa vidare om AI Swedens arbete?

TILL AI SWEDEN

CASE_AI_5_960x640.jpg
CASE_AI_6_960x640.jpg

MAQS branschgrupp för Digital Business jobbar löpande med AI Sweden och stöttar organisationen och specifika projekt. MAQS deltar som projektpartner i samverkansprojektet för Federated Learning där ny, spännande teknik utvärderas utifrån olika aspekter, däribland integritetsfrågor. Vi har även haft en central roll vid framtagandet av användarvillkoren för AI Swedens Data Factory, en av hörnstenarna i AI Swedens verksamhet. MAQS Digital Business är oerhört förväntansfulla kring att få fortsätta utveckla och lösa de frågor som kan lägga grunden till morgondagens samhälle.

Nyfiken på att läsa mer om MAQS Digital Business?

Klicka här

”Vi är väldigt glada över samarbetet med MAQS Digital Business för att de visar ett stort engagemang kring de viktiga juridiska frågorna kring utvecklingen av tillämpad AI. MAQS har engagerat sig i det juridiska strukturarbetet kring Data Factory och bidragit med värdefull kompetens. MAQS har på kort tid deltagit i flera projekt och event inom AI Sweden och sprider därmed kunskap om de juridiska frågeställningarna till övriga partners inom AI generellt och specifikt kring AI-infrastruktur. Vi ser mycket fram emot att samarbeta med MAQS framöver."

Ebba Josefson Lindqvist, Project Manager Data Factory, AI Sweden
 

CASE_AI_2_2880x1400.jpg

Kontaktpersoner

Anton Olsson

Advokat/Partner

Anton Olsson

Advokat/Partner

Göteborg

+46 768 66 15 17

Läs mer

Mikael Satama Granberg

Advokat/Partner

Mikael Satama Granberg

Advokat/Partner

Stockholm

+46 732 36 55 75

Läs mer