Rabbalshede Kraft

CASE_Rabbalshede_1_960x640.jpg

MAQS Renewables långvarig partner till Rabbalshede Kraft

Rabbalshede Kraft AB (publ) är en ledande och långsiktig aktör inom förnybar energi i Norden. Sedan starten 2005 har Rabbalshede investerat närmare 3 miljarder kronor i vindkraft. Rabbalshede projekterar, bygger och äger landbaserade vindparker som man säljer eller förvaltar i egen regi. Rabbalshede Kraft har som målsättning att vara nordens ledande oberoende utvecklare och operatör av förnybar energi år 2025.
 

"Vi har valt att arbeta med MAQS Renewables-team för att de har all den kompetens, affärsförståelse och marknadsinsikt som Rabbalshede Kraft söker. Vi uppskattar också mycket att teamet är roliga att arbeta med och levererar snabbt på en jämn och hög nivå. Helt enkelt en bra partner för Rabbalshede Kraft!"
 
Peter Wesslau, vd, Rabbalshede Kraft
 

CASE_Rabbalshede_1_2880x1400.jpg

För en stor aktör i vindkraftsbranschen som Rabbalshede Kraft finns ett löpande behov av branschspecifik rådgivning rörande projektering, byggnation och förvaltning  av vindkraftsprojekt samt rådgivning kring förvärvsprocesser och kapitalanskaffningar. MAQS Renewables är väldigt stolta att som långvarig viktig partner till Rabbalshede Kraft få fortsätta att fördjupa oss i deras verksamhet, och genom det, skapa förutsättningar för att ge så effektiv och kvalitativ rådgivning som möjligt.
 

Är du nyfiken att läsa vidare om Rabbalshede Kraft?

TILL RABBALSHEDE KRAFT

MAQS Renewables har bland annat biträtt Rabbalshede när de tillsammans med investmentbolaget Ardian  investerade och byggde vindpark Lyrestad med 22 verk, där all producerad el köptes av Google. Ett inte obetydligt steg på vägen i den spännande resa som Rabbalshede tillsammans med andra bolag i branschen genomgår i den stora energiomställningen mot förnybart.

Nyfiken på att läsa mer om MAQS Renewables?

Klicka här

Kontaktpersoner

Mikael Kowal

Advokat/Partner

Mikael Kowal

Advokat/Partner

Göteborg

+46 734 17 62 27

Läs mer