Trianon

CASE_Trianon_1_2880x1400.jpg

MAQS Fastigheter återkommande rådgivare till Trianon

Fastighets AB Trianon (publ) (”Trianon”) är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som äger, förvaltar, förvärvar, utvecklar samt bygger både bostäder och kommersiella lokaler i Malmö med omnejd. Grundtanken är att kombinera vinstdrivande verksamhet med hållbara fastigheter och hållbart boende för att kunna skapa värde för både kunder och samhälle. Trianon är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid cap.

Nyfiken på att läsa mer om Trianon? 

Klicka här.

CASE_Trianon_1_1440x1700.jpg
CASE_Trianon_3_1440x1700.jpg

MAQS branschgrupp Fastigheter har haft förmånen att få agera legala rådgivare till Trianon vid ett flertal tillfällen. Under slutet av 2019 ingick Trianon ett aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av elva fastigheter i Malmö av Willhem. De elva fastigheterna innefattade totalt 781 lägenheter samt tillhörande kommersiella lokaler. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgick till 900 miljoner kronor. Parallellt med transaktionen ingick parterna även ett aktieöverlåtelseavtal genom vilket Trianon – i form av en forward purchase-affär – sålde ett blivande flerbostadshus med 256 lägenheter och ett mindre antal lokaler, beläget på Norra Sorgenfri i Malmö, till Willhem. Den totala bostadsarean uppgår till 9 842 kvadratmeter och den totala lokalarean uppgår till 674 kvadratmeter. Flerbostadshuset ska vid Willhems tillträde vara nyckelfärdigt och fullt uthyrt, vilket beräknas ske under 2023. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 435 miljoner.

MAQS Fastigheter ser fram emot att få fortsätta vara en del av Trianons fortsätta hållbara tillväxtresa.

Nyfiken på att läsa mer om MAQS Fastigheter?

Klicka här

Kontaktpersoner

Krister Hjelmstedt

Advokat/Partner

Krister Hjelmstedt

Advokat/Partner

Malmö

+46 736 25 31 19

Läs mer

Magnus Bengtsson

Advokat/Partner

Magnus Bengtsson

Advokat/Partner

Malmö

+46 708 88 44 28

Läs mer

Lovisa Elardt

Advokat/Partner

Lovisa Elardt

Advokat/Partner

Malmö

+46 703 26 65 24

Läs mer