MAQSAD Arbetsplats 6

24.09.10 - 24.09.12 / Event

MAQSAD Arbetsplats 6, företagshemligheter o konkurrensklausuler

Företagshemligheter och konkurrensklausuler

Utmaningar och lösningar i praktiken för arbetsgivare

Frågor kring företagshemligheter och konkurrensklausuler är ständigt aktuella. Upptäck hur du kan skydda din verksamhet och begränsa att konkurrenter får tillgång till din hemliga företagskunskap och din arbetskraft. Genom att delta i vårt frukostseminarium får du insikter om hur du kan stärka ditt företags konkurrenskraft och säkerhet. Frågor som kommer att tas upp under seminariet:

  • Företagshemligheter – vad krävs från oss som arbetsgivare och vad ska kommuniceras till anställda?
  • Vad och vem omfattas av lagen om företagshemligheter?
  • Konkurrensförbud – hur länge och hur brett kan vi begränsa våra anställda?
  • Hur begränsas våra anställda genom lagen om företagshemligheter och kan vi begränsa alla anställda genom konkurrensklausuler?
  • Hur hör begränsningarna samman?

Seminariet riktar sig till bl.a. ledning, chefer, HR-personal och andra som hanterar frågor kopplade till företagshemligheter och konkurrensfrågor. Vi håller seminariet på MAQS kontor. Välkommen att anmäla dig till det som passar dig bäst.

Göteborg - 10 september, 08.00-09.30 (Östra Hamngatan 24)
Stockholm - 11 september, 08.30-10.00 (Stureplan 19)
Sundsvall - 12 september, 08.00-09.30 (Nya Hamngatan 12)
Malmö - 12 september, 08.00-09.30 (Gibraltargatan 7)

ANMÄL DIG HÄR!

MAQSAD Arbetsplats är ett återkommande forum för dig som är intresserade av arbetsrättsliga frågor. Du kan registrera dig för MAQS Nyheter och events inom arbetsrätt här.

Kontaktpersoner

Elin Awerstedt

Advokat/Partner

Elin Awerstedt

Advokat/Partner

Stockholm

+46 705 58 97 35

Läs mer

Isabella Pöhner Hörnestig

Biträdande jurist/Associate

Isabella Pöhner Hörnestig

Biträdande jurist/Associate

Göteborg

+46 721 63 11 27

Läs mer

Malin Hurtig

Advokat/Senior Associate

Malin Hurtig

Advokat/Senior Associate

Göteborg

+46 766 47 40 16

Läs mer

Marie Marklund

Advokat/Partner

Marie Marklund

Advokat/Partner

Malmö

+46 708 75 63 76

Läs mer

Nelly Bjurling

Biträdande jurist/Associate

Nelly Bjurling

Biträdande jurist/Associate

Malmö

+46 723 93 25 36

Läs mer

Rikard Elowson Ek

Advokat/Legal Director

Rikard Elowson Ek

Advokat/Legal Director

Malmö

+46 709 50 42 37

Läs mer

Sofia Pedersen

Advokat/Partner

Sofia Pedersen

Advokat/Partner

Stockholm

+46 730 77 20 62

Läs mer